1. WSTĘP
  Klienci, osoby zainteresowane, kandydaci składający podanie, czy osoby odwiedzające naszą stronę internetową – wszyscy mogą liczyć na to, że ochronę ich danych osobowych traktujemy w Groz-Beckert KG (dalej „Groz-Beckert”, „my”) traktujemy bardzo poważnie. Co konkretnie to oznacza?

  Poniżej dajemy możliwość zapoznania się z informacją o tym, jakie dane zbieramy od użytkowników i w jakiej formie je przetwarzamy. Ponadto znajduje się tu zestawienie uprawnień przysługujących użytkownikom w oparciu o obowiązuje prawo o ochronie danych. Wskazujemy również osoby do kontaktu, które odpowiedzą na wszelkie dodatkowe pytania.

  1. KIM JESTEŚMY?
   Groz-Beckert jest światowym liderem w dostawach przemysłowych igieł maszynowych, elementów i narzędzi precyzyjnych oraz systemów i usług związanych z produkcją i splataniem powierzchni tekstylnych, z siedzibą w Albstadt.

   Do naszej grupy przedsiębiorstw, obok spółki-matki w Albstadt należą również zakłady produkcyjne w Niemczech, Belgii, Czechach, Portugalii, USA, Indiach, Chinach i Wietnamie oraz liczne spółki dystrybucyjne i partnerzy handlowi na całym świecie.

   Spółka
   Groz-Beckert Kommanditgesellschaft
   Parkweg 2
   72458 Albstadt
   info@groz-beckert.com
   Phone: +49 7431 10-0
   Fax: +49 4731 10-2777

   jako administrator danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, podejmuje wszelkie działania niezbędne na gruncie prawa o ochronie danych, zmierzające do zapewnienia ochrony danych osobowych.

   W przypadku wszelkich pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie danych prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
   Groz-Beckert Kommanditgesellschaft
   Inspektor ochrony danych
   Parkweg 2
   72458 Albstadt

 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH
  Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych ustawodawca rozumie takie czynności jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

  Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych.

  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy danych osobowych klientów, osób zainteresowanych, kandydatów składających podania lub gości.

  Oświadczenie o ochronie danych obowiązuje zarówno dla naszej strony internetowej www.Groz-Beckert.com, naszych portali klientów, portalu karier, jak i dla aplikacji MyGrozBeckert.

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
  Zbieramy dane osobowe użytkowników, którzy nawiązali z nami kontakt, np. jako osoba zainteresowana lub klient. Przyczyną może być zainteresowanie naszymi produktami po stronie klienta, jego rejestracja do naszych usług online, kontakt z nami za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych albo korzystanie z naszych produktów lub usług w ramach istniejących stosunków handlowych.

  Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
  • Dane umożliwiające identyfikację tożsamości
   np. imię, nazwisko, dane adresów, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu
  • Dane zlecenia
   np. numer klienta, numer zlecenia, dane do faktury
  • Dane dotyczące przedsiębiorstwa
   np. firma, dział, wykonywane czynności, park maszynowy
  • Dane dotyczące zachowania się użytkownika online
   np. adresy IP, nazwy użytkowników, dane dotyczące odwiedzin na naszych stronach internetowych, w portalach klientów lub w aplikacji, działania wykonane na naszych stronach internetowych i w portalach klientów, miejsce dostępu
  • Informacje o zainteresowaniach i życzenia użytkowników przekazane nam przez nich
   np. wypełniony formularz kontaktowy lub inne kanały komunikacji
  • Informacje o karierze zawodowej użytkownika
   np. wykształcenie, dotychczasowe miejsca pracy, inne kwalifikacje

  oraz inne informacje, porównywalne z tymi kategoriami danych.

  1. DANE WRAŻLIWE
   Nie zbieramy w ten sposób danych wrażliwych, czyli danych osobowych szczególnej kategorii, jak np. informacje o wyznaniu lub przynależności do związków zawodowych.

  1. DANE OSOBOWE NIELETNICH
   Dane osobowe dzieci lub osób nieletnich zbierane są tylko wtedy, gdy osoby te założą u nas konto, zarejestrują się w portalu karier, korzystają z naszych kanałów komunikacji lub aplikacji.

  1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIE
   1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?
    Cookie są plikami umieszczanymi przez naszą stronę internetową lub portale klienta na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie. W plikach tych zapisane są informacje, dzięki którym korzystanie z tej strony jest dla użytkownika efektywniejsze.

    Wykorzystujemy usługę analityczną Matomo, służącą do analizy sposobów zachowania się użytkowników na stronie i w portalach klientów. Dla potrzeb tej analizy informacje o korzystaniu ze strony lub portalu wygenerowane przez cookie przesyłane są na serwer Groz-Beckert, gdzie są zapisywane dla potrzeb analizy korzystania ze strony lub portalu. Analizę korzystania ze strony lub portalu wykorzystujemy do optymalizacji własnych stron internetowych, portali klienta, kontaktu z klientem i innych działań reklamowych oraz do celów analiz rynkowych.

    Każdy użytkownik, który nie zgadza się na zapisywanie i analizowanie swoich danych dotyczących sposobu korzystania podczas wizyty na naszej stronie internetowej, może wyrazić sprzeciw wobec takiego zapisu i wykorzystania.

    If the following checkbox is activated, your visit to this website will be tracked by Matomo Web Analytics. Deactivate the checkbox, and your visit will not be tracked further.

 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW – JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?
  1. WYKONANIE UMOWY
   Przetwarzamy dane użytkowników, by móc wykonywać nasze umowy. Dotyczy to również danych przekazanych nam w ramach korespondencji przedumownej. Konkretne cele przetwarzania danych zależą od danego produktu i złożonego wniosku i mogą być również wykorzystywane do analizowania i kontroli zapotrzebowania użytkowników oraz tego, jakie produkty i usługi biorą pod uwagę.
   1. WYKONANIE STOSUNKU UMOWNEGO
    Do wykonania stosunku umownego potrzebne nam jest nazwisko użytkownika, jego adres, numer telefonu lub adres e-mail, umożliwiające kontakt.

   1. DOSTAWCY TOWARÓW I USŁUG
    Dane osobowe użytkowników są nam również potrzebne, by móc sprawdzić czy i jakie produkty i usługi wolno nam i jesteśmy w stanie zaoferować użytkownikowi.

    Szczegółowe informacje o poszczególnych celach przetwarzania danych można znaleźć w dokumentacji umów i w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

   1. PROWADZENIE REKRUTACJI
    Przetwarzamy dane osobowe kandydatów przesłane nam wraz z podaniem, aby sprawdzić, czy ich kwalifikacje zawodowe są odpowiednie do pracy na przedmiotowym stanowisku. Informacje o kandydatach wykorzystujemy wyłącznie w ramach procesu rekrutacji, a po zawarciu umowy przenosimy je do akt osobowych pracownika. Jeżeli z danym kandydatem nie zostanie zawarta umowa, informacje o nim zostają usunięte lub zniszczone. Nie będziemy wykorzystywać informacji o kandydatach do celów innych niż prowadzenie procesu rekrutacji.

  1. W OPARCIU O ANALIZĘ ZAINTERESOWAŃ: POPRAWIAMY NASZE USŁUGI I PROPONUJEMY UŻYTKOWNIKOM ODPOWIEDNIO DOPASOWANE PRODUKTY
   1. W CELU WZMOCNIENIA I OPTYMALIZACJI STOSUNKÓW Z KLIENTAMI
    W ramach naszego dążenia, by stale optymalizować stosunki z użytkownikami, od czasu do czasu prosimy ich o udział w ankietach dla klientów. Wyniki tych ankiet służą do jeszcze lepszego dostosowania naszych produktów i usług do potrzeb klienta.

   1. PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH
    Potrzeby naszych użytkowników są dla nas ważne i próbujemy przekazać im informacje o produktach i usługach dokładnie do nich dostosowanych. W tym celu korzystamy z wiedzy zgromadzonej na podstawie wszystkich stosunków handlowych oraz na podstawie badań rynku. Istotny cel stanowi przy tym dla nas dostosowanie naszych propozycji produktowych do potrzeb użytkowników. W związku z tym gwarantujemy, że będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem z zakresu ochrony danych. Ważne: Użytkownicy zawsze mogą wyrazić sprzeciw wobec korzystania z danych osobowych w tym celu.

    W jaki sposób konkretnie analizujemy i przetwarzamy dane?
    • Wyniki naszych akcji marketingowych mają na celu pomiar efektywności i adekwatności naszych kampanii;
    • Informacje z pochodzące z odwiedzin użytkowników na stronie i w portalach klientów;
    • Analizujemy potencjalne zapotrzebowanie na nasze produkty i usługi.

   1. NEWSLETTER
    Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się przez stronę internetową do naszego newslettera i biuletynu karier. Do wysyłki potrzebujemy tylko adresu e-mail. Podanie jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne. Po prawidłowym ukończeniu procesu double opt in użytkownik otrzymuje nasz newsletter. Biuletyn karier można otrzymać po ukończeniu procesu opt in. W każdym momencie użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swojej deklaracji zgody lub do rezygnacji z newslettera. Odpowiednie łącza znajdują się w każdym piśmie przewodnim do newslettera. W przypadku rezygnacji z zamówienia newslettera niezwłocznie usuniemy dane kontaktowe użytkownika z naszego rozdzielnika.

    Ustawodawca stawia określone wymagania w zakresie skuteczności zgody elektronicznej, takiej jak wyrażanej przy rejestracji do newslettera. Do tych wymagań należy również protokołowanie deklaracji zgody. Dlatego protokołujemy datę i godzinę wyrażenia zgody, tekst deklaracji o wyrażeniu zgody, informację o tym, czy zaznaczono pole wyboru, adres e-mail użytkownika oraz inne dobrowolnie przekazywane dane. Protokołujemy również datę i godzinę kliknięcia łącza potwierdzającego oraz łącza w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Dane te zbieramy wyłącznie w celu spełnienia obowiązków prawnych.

   1. LISTY MAILINGOWE
    Po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem naszych portali, użytkownik może otrzymywać dostosowane do jego potrzeb maile z informacjami o interesujących targach, nowościach w Groz-Beckert, zaproszeniami na imprezy dla klientów, ofertami pracy itd. W każdym momencie użytkownikowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec tych spersonalizowanych wiadomości.

   1. ŚRODKI SŁUŻĄCE BEZPIECZEŃSTWU UŻYTKOWNIKA
    Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników między innymi w następujących przypadkach:
    • Analizujemy dane użytkowników w celu zapewnienia ochrony użytkowników lub ich przedsiębiorstw przed oszustwami. Jest to możliwe np. w sytuacji, gdy użytkownik padł ofiarą kradzieży tożsamości, albo gdy osoby nieuprawnione w inny sposób uzyskują dostęp do jego konta użytkownika;
    • Aby poprawić niezawodność naszych aplikacji internetowych, nasz dział wsparcia informatycznego ściśle współpracuje z użytkownikiem w przypadku wystąpienia problemów technicznych. W związku z tym oceniamy również protokoły dostępu do stron, wykonane działania itp.;
    • Aby móc zapewnić bezpieczeństwo informatyczne;
    • Aby w przypadku sporów prawnych móc rejestrować i dokumentować różne stany faktyczne.

  1. NA PODSTAWIE ZGODY UDZIELONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA
   Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez nas jest dozwolone, o ile użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku skonkretyzowanych celach. Użytkownik zawsze może wycofać taką zgodę ze skutkiem na przyszłość, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, w oparciu o taryfy standardowe (koszty połączenia z internetem). Wycofanie zgody przez użytkownika nie narusza jednak zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

  1. NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PRAWNYCH LUB W INTERESIE PUBLICZNYM
   Jako przedsiębiorstwo podlegamy najróżniejszym wymogom prawnym (np. na podstawie prawa podatkowego). Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników w celu realizacji naszych zobowiązań ustawowych.

 1. GDZIE PRZESYŁANE SĄ DANE I DLACZEGO
  1. WYKORZYSTANIE DANYCH W RAMACH GROZ-BECKERT
   W ramach Groz-Beckert dostęp do danych osobowych użytkownika otrzymują tylko jednostki, które go potrzebują do realizacji obowiązków umownych lub ustawowych oraz do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu.

  1. WYKORZYSTANIE DANYCH POZA GROZ-BECKERT
   Zwracamy uwagę na ochronę danych osobowych użytkowników i przekazujemy informacje o nich dalej tylko wtedy, gdy pozwalają na to regulacje prawne, użytkownicy wyrazili odpowiednią zgodę albo jest to niezbędne do realizacji zobowiązań umownych.

   Przykładowo, zobowiązanie ustawowe, do przekazania danych osobowych użytkowników dotyczy między innymi następujących odbiorców:
   • Jednostki publiczne lub organa nadzorcze, np. urzędy podatkowe, celne;
   • Urzędy wymiaru sprawiedliwości i ścigania karnego, np. policja, sądy, prokuratura.
   • Adwokaci lub notariusze, np. w ramach toczonych sporów prawnych;
   • Biegli rewidenci.

   W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, współpracujemy z innymi przedsiębiorstwami. Należą do nich:
   • Usługodawcy transportowi i spedycje;
   • Organizatorzy i usługodawcy w zakresie szkoleń, jeżeli użytkownik za naszym pośrednictwem rejestruje się na targi lub inne imprezy;
   • Banki i usługodawcy finansowi w ramach realizacji naszych spraw finansowych.
   • For an efficient operation of our organization we resort to external service providers who might also get your personal data for the fulfillment of the described purposes, like IT service providers, print and telecommunication service providers collection agencies, consulting firms or distribution companies.

    Usługodawcy

    W celu optymalizacji efektywności naszej działalności korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy w ramach wykonania opisanych celów mogą otrzymać dostęp do danych osobowych użytkownika. Do tego grona należą dostawcy usług informatycznych, drukarskich i telekomunikacyjnych, firmy windykacyjne, doradcze lub dystrybucyjne.

    Ważne: Dokładnie zwracamy uwagę na przekazane dane osobowe!

    Aby upewnić się, że w przypadku usługodawców obowiązują takie same standardy ochrony danych, jak w naszym przedsiębiorstwie, zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie. Umowy te regulują między innymi:
   • To, że osoby trzecie otrzymują wyłącznie dostęp dodanych niezbędnych do wykonania powierzonych im zadań;
   • To, że w przypadku usługodawców dostęp do danych uzyskują tylko pracownicy, którzy wyraźnie zobowiązali się do przestrzegania regulacji w zakresie ochrony danych;
   • To, że w przypadku usługodawców stosuje się środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych;
   • To, co dzieje się z danymi po zakończeniu stosunku umownego pomiędzy usługodawcą a nami.

    W przypadku usług z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podejmujemy specjalne środki ostrożności (np. poprzez zastosowanie specjalnych klauzul umownych), by upewnić się, że dane będą traktowane z taką samą ostrożnością jak na terenie EOG. Regularnie kontrolujemy wszystkich usługodawców pod kątem przestrzegania naszych wytycznych.

    Bardzo ważne: Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym!

  1. WYKORZYSTANIE DANYCH W RAMACH KONCERNU GROZ-BECKERT

   Aby zaoferować najlepsze możliwe usługi, sporadycznie wymieniamy dane w ramach koncernu. Zapewniamy przy tym przestrzeganie regulacji w zakresie ochrony danych i adekwatną ochronę danych osobowych w każdym momencie.

   Z tej przyczyny podjęliśmy działania, zmierzające do zapewnienia ochrony danych w ramach koncernu Groz-Beckert.

   Zawarliśmy ze spółkami zależnymi odpowiednie umowy mające na celu zapewnienie, że dane osobowe wymieniane w ramach koncernu zawsze będą chronione.

   Zgodnie z tymi umowami i obowiązującym prawem z zakresu ochrony danych osobowych dane osobowe przenosimy do naszych spółek zależnych wyłącznie dla realizacji celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie wspieramy nasze spółki zależne w kwestiach operacyjnych oraz przestrzegania wymogów technicznych i organizacyjnych stosowanych w naszej spółce matce, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników. O ile to możliwe chronimy dane osobowe użytkowników również poprzez zastosowanie pseudonimizacji lub anonimizacji. Jeżeli nasze spółki zależne zlokalizowane są poza EOG, poprzez odpowiednie działania upewniamy się, że dane osobowe w nich przetwarzane również są chronione na takim samym poziomie jak na terenie EOG.

 1. CZY UŻYTKOWNICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO UDOSTĘPNIENIA NAM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
  W kontekście stosunków handlowych pomiędzy użytkownikami a Groz-Beckert, wymagamy danych osobowych następujących kategorii:
  • Wszystkie dane niezbędne do nawiązania i realizacji stosunków handlowych;
  • Dane niezbędne do wykonania obowiązków umownych;
  • Dane, do których zbierania jesteśmy zobowiązani umownie.

  Bez tych danych nie mamy możliwości nawiązywania z użytkownikami umów oraz ich wykonywania.

 1. OKRESY USUWANIA
  Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami w zakresie ochrony danych nie przechowujemy danych osobowych użytkownika przez okres dłuższy niż wymagany do danego przetwarzania. Jeżeli dane nie są konieczne do wykonania obowiązków umownych lub ustawowych, są przez nas regularnie usuwane, chyba że ich przechowanie jest konieczne przez określony czas. Powody dłuższego przechowania mogą być następujące:
  • Konieczność przestrzegania obowiązku przechowania na gruncie prawa podatkowego lub handlowego: Okresy przechowania, przede wszystkim w oparciu o regulacje w niemieckim kodeksie handlowym i niemieckiej ordynacji podatkowej, mogą wynosić do 10 lat.
  • W celach dowodowych w wypadku sporów prawnych zgodnie z ustawowymi okresami przedawnienia: Okresy przedawnienia w prawie cywilnym mogą wynosić do 30 lat, przy czym standardowy termin przedawnienia wynosi trzy lata.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  W ramach przetwarzania danych osobowych użytkownikowi przysługują określone prawa. Bliższe informacje można znaleźć w odnośnych regulacjach w RODO (w artykułach od 15 do 21).
  1. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I PRAWO DO SPROSTOWANIA
   Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania informacji o tym, które z jego danych osobowych przetwarzamy. Jeżeli te informacje nie są (już) aktualne, użytkownik może domagać się sprostowania danych, a przy niepełnych wpisach – ich uzupełnienia. Jeżeli przekazujemy dane użytkownika podmiotom wewnętrznym, informujemy te podmioty o sytuacji prawnej.

  1. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
   W poniższych sytuacjach można domagać się niezwłocznego usunięcia danych osobowych:
   • Jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
   • Jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę lub nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
   • Jeżeli użytkownik wyraża sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma nadrzędnych powodów dla przetwarzania danych;
   • Jeżeli dane użytkownika przetwarzane są bezprawnie;
   • Jeżeli dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązków ustawowych.

   Należy zwrócić uwagę, że przed usunięciem danych osobowych użytkownika musimy sprawdzić, czy nie występuje przyczyna prawna do przetwarzania tych danych.

  1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA („PRAWO ZABLOKOWANIA”)
   Użytkownicy mogą domagać się od nas ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych z jednej z poniższych przyczyn:
   • Jeżeli kwestionują prawidłowość danych do momentu, w którym będziemy w stanie potwierdzić prawidłowość tych danych;
   • Jeżeli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak użytkownik zamiast usunięcia żąda tylko ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
   • Jeżeli dane osobowe nie są już wprawdzie wymagane w ramach zwykłego przetwarzania, są jednak niezbędne do podnoszenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
   • Jeżeli złożono sprzeciw wobec przetwarzania a nie jest pewne, czy prawnie uzasadniony interes użytkownika przeważa nad naszym.

  1. PRAWO DO SPRZECIWU
   1. PRAWO DO SPRZECIWU W ODNIESIENIU DO INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU
    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w interesie publicznym lub na podstawie oceny interesów, użytkownikowi, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Po złożeniu sprzeciwu, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istotne, wymagające ochrony podstawy przetwarzania tych danych, przeważające nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, albo że dane osobowe użytkownika niezbędne są do podnoszenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu jego złożenia.

   1. SPRZECIW MARKETINGOWY

    W przypadku wykorzystania danych osobowych użytkowników na cele marketingowe, użytkownik zawsze może złożyć sprzeciw wobec takiej formy przetwarzania. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych w tym celu.
    Sprzeciw może zostać złożony w postaci nieformalnej i musi być zaadresowany na:

    Groz-Beckert Kommanditgesellschaft
    Inspektor ochrony danych
    Parkweg 2
    72458 Albstadt
    data.protection@groz-beckert.com

  1. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
   Użytkownik ma prawo otrzymania na żądanie danych osobowych, które nam przekazał do przetwarzania w postaci możliwej do przenoszenia, w formacie maszynowym.

  1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO (ART. 77 RODO)
   Dokładamy starań, by jak najszybciej odpowiadać na zapytania i roszczenia użytkowników, by odpowiednio chronić ich prawa. W zależności od liczby zapytań może jednak się zdarzyć, że informacje w kwestii złożonego zapytania będziemy w stanie przekazać dopiero po upływie nawet 30 dni. Jeżeli opracowanie zapytania miałoby potrwać dłużej, niezwłocznie poinformujemy o przyczynach opóźnienia i ustalimy z użytkownikiem dalsze kroki.
   W niektórych przypadkach nie wolno nam albo nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępu do danych osobowych. Jeżeli to prawnie dozwolone, poinformujemy o przyczynie odmowie dostępu.
   Użytkownikowi, który nie jest zadowolony z naszych odpowiedzi lub reakcji albo jest przekonany, że naruszamy obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych, przysługuje prawo wniesienia skargi zarówno do naszego inspektora ochrony danych, jak i do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla naszego przedsiębiorstwa jest:

   Specjalista ds. ochrony danych i swobody przepływu informacji landu Badenia-Wirtembergia
   Königstraße 10 a
   70173 Stuttgart
   Telefon: +49 711 615541-0
   Faks: +49 711 615541-15

 1. WERSJA
  Stan oświadczenia o ochronie danych na luty 2018. Zarejestrowani klienci informowani są o zmianach w oświadczeniu o ochronie danych. Wcześniejsze wersje oświadczenia o ochronie danych dostępne są za pośrednictwem naszej strony internetowej lub inspektora ochrony danych.