1. ÚVOD
  Bez ohledu na to, jestli jste zákazníky, zájemci o výrobky/služby, uchazeči o zaměstnání nebo návštěvníci našeho webu, považuje společnost Groz-Beckert KG (dále jen „Groz-Beckert“ nebo „my“) ochranu vašich osobních údajů za velmi důležitou. Jak se to ale projevuje konkrétně?

  V tomto textu bychom vás chtěli seznámit s tím, které osobní údaje od vás získáváme a v jaké podobě je zpracováváme. Dále získáte přehled o právech, která máte podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů. Také uvádíme kontaktní osoby pro případné dotazy.
  1. KDO JSME
   Groz-Beckert se sídlem v německém Albstadtu je předním světovým dodavatelem průmyslových strojních jehel, přesných součástí a nástrojů a poskytovatelem systémů a služeb pro výrobu a spojování textilních materiálů.
   Do našeho koncernu patří kromě mateřské společnosti v Albstadtu také výrobní závody v Německu, Belgii, Česku, Portugalsku, USA, Indii, Číně a Vietnamu a mnoho distribučních dceřiných firem a partnerů po celém světě.
   Jako subjekt odpovědný ve smyslu platných zákonů na ochranu osobních údajů provádíme my, společnost
   Groz-Beckert Kommanditgesellschaft
   Parkweg 2
   72458 Albstadt
   info@groz-beckert.com
   Telefon: +49 7431 10-0
   Fax: +49 4731 10-2777

   všechna opatření vyžadovaná platným právem, kterými chráníme vaše osobní údaje.

   S případnými dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
   Groz-Beckert Kommanditgesellschaft
   Data Protection Officer
   Parkweg 2
   72458 Albstadt

 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Zpracováním osobních údajů zákonodárce rozumí činnosti jako získávání, evidence, uspořádání, třídění, ukládání, editace nebo úpravy, exportování, zjišťování, používání, odhalování posíláním, šířením nebo jiným způsobem poskytnutí, synchronizace nebo propojování, omezení, odstranění nebo zničení osobních údajů.

  Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká osobních údajů zákazníků, zájemců o výrobky/služby, uchazečů o zaměstnání a návštěvníků.

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro náš web www.Groz-Beckert.com, naše zákaznické portály, náš náborový portál aplikaci MyGrozBeckert.

 1. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
  Vaše osobní údaje získáváme, když nás kontaktujete např. jako zájemce nebo zákazník, např. se zajímáte o naše výrobky, zaregistrujete se k využívání našich internetových služeb, kontaktujete nás prostřednictvím našich komunikačních kanálů nebo v rámci obchodních vztahů využíváte naše výrobky nebo služby.

  Zpracováváme tyto druhy osobních údajů:
  • údaje umožňující identifikaci osob,
   např. jméno a příjmení, adresní údaje, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo,
  • údaje o zakázkách,
   např. číslo zákazníka, číslo zakázky, fakturační údaje,
  • firemní údaje,
   např. podpisové údaje, údaje o odděleních, činnost, strojní vybavení,
  • údaje o vaší činnosti na internetu,
   např. adresy IP, uživatelské jméno, údaje o návštěvách našeho webu, zákaznických portálů nebo použití aplikace, akce provedené na našem webu a na zákaznických portálech, místo přístupu,
  • údaje o vašich zájmech a přáních, které nám sdělíte,
   např. prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo jiných komunikačních kanálů,
  • údaje o vašem profesním životopisu,
   např. odborné vzdělání, předchozí zaměstnavatelé, další kvalifikace

  a další údaje podobné těmto kategoriím.

  1. CITLIVÉ ÚDAJE
   Uvedenými způsoby nezískáváme citlivé údaje, tzn. speciální kategorie osobních údajů jako např. náboženské vyznání nebo členství v odborových organizacích.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE NEZLETILÝCH OSOB
   Osobní údaje dětí a nezletilých osob získáváme, jen si u nás vytvoří zákaznický účet, zaregistrují se na náborovém portálu, používají naše komunikační kanály nebo aplikaci.

  1. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
   1. CO JSOU SOUBORY COOKIE
    Cookie jsou soubory, které náš web nebo zákaznické portály ukládají do vašeho počítače, když používáte jejich stránky. V těchto souborech jsou uloženy údaje, díky kterým můžete tyto stránky používat efektivněji.

    K analýze chování uživatelů webu a zákaznického portálu využíváme webovou analytickou službu Matomo. Pro tyto analýzy se údaje o používání vytvářené pomocí souborů cookie přenášejí a ukládají na server společnosti Groz-Beckert. Analýzu chování uživatelů využíváme k optimalizaci samotného webu, zákaznických portálů, kontaktu se zákazníky a dalších marketingových činností a k výzkumu trhu.

    Každý uživatel, který s ukládáním a vyhodnocováním uživatelských údajů o jeho návštěvě našeho webu nesouhlasí, může jejich ukládání a využívání kdykoli odmítnout.

    Pokud je následující políčko zaškrtnuto, bude návštěva této internetové stránky zaznamenána službou Matomo Web Analytics. Zrušte zaškrtnutí políčka a Vaše návštěva nebude dále zaznamenána.

 1. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PODLE KTERÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
  1. PLNĚNÍ SMLUV
   Vaše údaje zpracováváme, abychom mohli plnit své smlouvy. To platí i pro údaje, které nám sdělíte při smluvní korespondenci. Konkrétní účely zpracování údajů závisí na příslušném výrobku a žádosti a mohou sloužit také k analýze vašich požadavků a zjištění, které výrobky a služby pro vás mohou být vhodné.
   1. REALIZACE SMLUVNÍCH VZTAHŮ
    K realizaci smluvních vztahů potřebujeme vaše jméno, adresu, telefonní číslo, resp. e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.

   1. NABÍZENÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB
    Vaše osobní údaje potřebujeme také ke zjišťování, jestli vám můžeme nabízet výrobky a služby, popř. které.

    Podrobné informace o konkrétních účelech zpracování údajů najdete ve smluvních dokumentech a našich všeobecných obchodních podmínkách.

   1. REALIZACE NÁBOROVÉHO ŘÍZENÍ
    Zpracováním údajů, které nám pošlete jako uchazeči o zaměstnání, zjišťujeme, jestli máte pro obsazované místo odpovídající kvalifikaci. Vaše údaje využíváme pouze pro náborové řízení a v případě uzavření pracovní smlouvy je převádíme do vaší osobní složky. Pokud přijati nejste, jsou vaše údaje odstraněny, resp. zničeny. Vaše údaje uchazeče nebudeme využívat k žádným jiným účelům než k realizaci náborového řízení.

  1. NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ ZÁJMŮ: ZLEPŠOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB A NABÍZENÍ VHODNÝCH VÝROBKŮ
   1. POSILOVÁNÍ A OPTIMALIZACE VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY
    Stále se snažíme naše vztahy s vámi optimalizovat, a proto vás občas žádáme o účast v našich anketách pro zákazníky. Výsledky anket slouží k tomu, abychom naše výrobky a služby ještě lépe přizpůsobili vašim požadavkům.

   1. ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT K MARKETINGOVÝM ÚČELŮM
    Vaše požadavky bereme vážně a snažíme se informovat vás o výrobcích a službách přesně tak, jak potřebujete. K tomu využíváme poznatky z našeho obchodního vztahu a z výzkumu trhu. Hlavním cílem je přizpůsobit naše nabídky výrobků podle vašich požadavků. V této souvislosti zaručujeme, že údaje zpracováváme vždy podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů. Důležité upozornění: Využívání svých osobních údajů k těmto účelům můžete kdykoli odmítnout.

    Co konkrétně analyzujeme a zpracováváme
    • výsledky našich marketingových akcí k měření efektivity a vhodnosti našich kampaní,
    • údaje o vašich návštěvách našeho webu a zákaznických portálů,
    • analýza možností poptávky po našich výrobcích a službách.

   1. ZPRAVODAJ
    Na našem webu se můžete přihlásit k odběru našeho zpravodaje a používání funkce hlídače pracovních míst. K posílání potřebujeme jen vaši e-mailovou adresu, všechny ostatní údaje jsou nepovinné. Náš zpravodaj začnete dostávat až po úspěšném dvoufázovém přihlášení. Zprávy hlídače pracovních míst začnete dostávat po dokončení přihlášení. Máte právo kdykoli si svoje vyjádření souhlasu zobrazit nebo odběr zpravodaje odhlásit. Příslušné odkazy jsou uvedeny v každé průvodní zprávě ke zpravodaji. Po odhlášení odběru našeho zpravodaje budou vaše kontaktní údaje hned z našeho rozesílacího seznamu odstraněny.

    Aby byl elektronický souhlas používaný pro odběr zpravodaje účinný, musí splňovat určité právní požadavky. K nim patří také zaznamenání vašeho vyjádření souhlasu do protokolu. Proto do protokolu zaznamenáváme datum a čas souhlasu, text vyjádření souhlasu, skutečnost, že bylo zaškrtnuto příslušné políčko, vaši e-mailovou adresu a všechny uvedené nepovinné údaje. Do protokolu zaznamenáváme také datum a čas kliknutí na potvrzovací odkaz a na odkaz v potvrzovacím e-mailu. Tyto údaje získáváme výhradně proto, abychom splnili své zákonné povinnosti.

   1. ROZESÍLÁNÍ E-MAILŮ
    Po přihlášení na našich portálech můžete od nás dostávat individuálně přizpůsobené e-maily s informacemi o zajímavých veletrzích, novinkách ve společnosti Groz-Beckert, pozvánky na akce pro zákazníky, informace o volných pracovních místech atd. Příjem těchto personalizovaných oznámení můžete kdykoli odmítnout.

   1. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ VAŠÍ BEZPEČNOSTI
    Vaše osobní údaje využíváme mimo jiné v těchto případech:
    • Vaše údaje analyzujeme, abychom vás, resp. váš podnik chránili před podvodnými praktikami. Může jít např. o situaci, kdy se stanete obětí odcizení identity nebo neoprávněné osoby jiným způsobem získají přístup k vašemu uživatelskému účtu.
    • Naše oddělení IT podpory s vámi úzce spolupracuje při technických potížích, abychom zvýšili spolehlivost našich webových aplikací. V této souvislosti vyhodnocujeme také protokoly přístupů na stránky, provedené akce atd.
    • Snažíme se zaručit bezpečnost informačních technologií.
    • V případě právních sporů potřebujeme znát a doložit skutečný stav věcí.

  1. NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU
   Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste k tomu dali pro jeden nebo více konkrétních účelů souhlas. Tento souhlas můžete později kdykoli odvolat, aniž by s tím byly spojené jiné náklady než za přenos podle vašeho tarifu (náklady na vaše internetové připojení). Odvolání souhlasu ale nemá vliv na oprávněnost zpracování, které probíhalo před jeho odvoláním.

  1. PODLE ZÁKONA A VE VEŘEJNÉM ZÁJMU
   Jako na podnik se na nás vztahují nejrůznější právní požadavky (např. z oblasti daňového práva). V rámci plnění svých zákonných povinností zpracováváme vaše osobní údaje.

 1. KAM ÚDAJE ODESÍLÁME A PROČ
  1. POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI GROZ-BECKERT
   Ve společnosti Groz-Beckert mají přístup k vašim osobním údajům jen pracovníci a pracoviště, kteří je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo k ochraně našich oprávněných zájmů.

  1. POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO SPOLEČNOST GROZ-BECKERT
   Dbáme na ochranu vašich osobních údajů a informace o vás předáváme jen v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, kdy jste k tomu dali souhlas nebo kdy tím plníme smluvní povinnosti.

   Zákonnou povinnost předávat vaše osobní údaje máme například vůči těmto subjektům:
   • veřejné instituce nebo dohlížecí úřady, např. daňové a celní úřady,
   • soudní orgány a orgány v trestním řízení, např. policie, soudy, státní zastupitelství,
   • advokáti a notáři, např. při právních sporech,
   • auditoři.

   Abychom mohli plnit své smluvní povinnosti, spolupracujeme s dalšími podniky. Patří k nim:
   • dopravci a přepravci,
   • pořadatelé a školicí zařízení, pokud jste se naším prostřednictvím přihlásili na určité veletrhy nebo akce,
   • banky a finanční instituce k zajištění všech finančních záležitostí.
   • Samostatní poskytovatelé služeb

   K zajištění efektivního provozu využíváme služeb externích poskytovatelů, kteří k uvedeným účelům mohou získat vaše osobní údaje. Patří k nim např. poskytovatelé IT služeb, tiskových, telekomunikačních, inkasních, poradenských a distribučních služeb.

   Důležité upozornění: Vaše osobní údaje důkladně střežíme!

   Abychom zajistili, že poskytovatelé služeb dodržují stejné standardy ochrany osobních údajů jako my, uzavíráme s nimi odpovídající smlouvy o zpracování zakázek. Tyto smlouvy stanoví mimo jiné,
   • že třetí osoby smí získat přístup jen k údajům, které potřebují ke splnění svých úkolů,
   • že u poskytovatelů služeb smí mít přístup k vašim údajům jen pracovníci, kteří se výslovně zavázali dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů,
   • že poskytovatelé služeb musí používat technická a organizační opatření, která zaručují bezpečnost a ochranu osobních údajů,
   • co se s údaji stane po ukončení obchodního vztahu mezi námi a poskytovatelem služeb.

   U poskytovatelů služeb se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) používáme speciální bezpečnostní opatření (např. zvláštní smluvní ustanovení), abychom zajistili, že se s údaji bude zacházet se stejnou péčí jako v EHP. Pravidelně kontrolujeme, jestli všichni naši poskytovatelé služeb naše požadavky plní.

   Velmi důležité upozornění: Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme třetím osobám!

  1. POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V KONCERNU GROZ-BECKERT
   Abychom vám poskytovali co nejlepší služby, někdy údaje předáváme v rámci našeho koncernu. Zaručujeme, že při tom dodržujeme platné předpisy o ochraně osobních údajů a vaše osobní údaje stále vhodně chráníme.

   Proto jsme přijali tato související opatření, která mají zajistit dodržování ochrany osobních údajů v koncernu Groz-Beckert:

   S jednotlivými dceřinými společnostmi jsme uzavřeli smlouvy, které zajišťují stálou ochranu osobních údajů předávaných v rámci koncernu.

   V souladu s těmito smlouvami a platnou právní úpravou ochrany osobních údajů předáváme osobní údaje našim výrobním a prodejním dceřiným společnostem jen k účelům uvedeným v tomto prohlášení. Aby byla zaručena bezpečnost vašich osobních údajů, podporujeme naše dceřiné společnosti operativně i v dodržování technických a organizačních opatření, která sami používáme v mateřské společnosti koncernu. Pokud je to možné, chráníme vaše osobní údaje pseudonymizací nebo anonymizací. Pokud jsou dceřiné společnosti mimo EHP, vhodnými opatřeními zajišťujeme, aby byly u nich zpracovávané osobní údaje chráněny stejně jako v EHP.

 1. JSTE POVINNI POSKYTOVAT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
  V rámci obchodního vztahu mezi vámi a společností Groz-Beckert od vás potřebujeme tyto kategorie osobních údajů:
  • všechny údaje nutné k navázání a realizaci obchodního vztahu,
  • údaje potřebné k plnění smluvních povinností,
  • údaje, které musíme získávat ze zákona.

  Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavírat smlouvy ani je plnit.

 1. LHŮTY K ODSTRANĚNÍ
  Podle platných předpisů o ochraně osobních údajů neukládáme vaše osobní údaje po dobu delší, než potřebujeme k příslušnému zpracování. Pokud už údaje nepotřebujeme k plnění smluvních nebo zákonných povinností, pravidelně je odstraňujeme, ledaže je nutné je po určitou dobu uchovávat dále. K dalšímu uchovávání můžeme mít tyto důvody:
  • Je nutné dodržet povinnost uchovávat záznamy podle obchodního, resp. daňového práva: Lhůty uchovávání, které jsou stanovené hlavně německým obchodním zákoníkem a daňovým řádem, jsou až 10 let.
  • Je třeba ponechat si důkazní prostředky pro případ právního sporu vzhledem k právní úpravě promlčení: Promlčecí lhůty mohou být podle německého občanského práva až 30 let, přičemž k pravidelnému promlčení dochází po třech letech.

 1. VAŠE PRÁVA
  V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte také určitá práva. Podrobně jsou stanovena příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (v článcích 15 až 21).
  1. PRÁVO NA INFORMACE A OPRAVU
   Máte právo, abychom vás informovali, které vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud tyto údaje (už) neodpovídají skutečnosti, můžete po nás požadovat opravu těchto údajů, v případě neúplnosti jejich doplnění. Pokud jsme vaše údaje poskytli třetím osobám, za odpovídajícího právního stavu tyto osoby budeme informovat.

  1. PRÁVO NA VÝMAZ
   Za těchto okolností můžete požadovat neprodlené vymazání svých osobních údajů:
   • pokud už vaše osobní údaje nejsou potřeba k účelům, ke kterým byly získány,
   • odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod ke zpracování údajů,
   • vznesete námitky proti zpracování údajů a neexistují žádné převažující právní důvody ke zpracování,
   • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
   • vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

   Upozorňujeme, že před vymazáním vašich údajů musíme ověřit, jestli neexistuje legitimní důvod k jejich zpracování.

  1. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ („PRÁVO NA ZABLOKOVÁNÍ“)
   Omezení zpracování vašich osobních údajů po nás můžete požadovat z kteréhokoli z těchto důvodů:
   • popíráte správnost údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom správnost osobních údajů ověřili,
   • zpracování údajů je protiprávní, ale místo vymazání svých osobních údajů požadujete jen omezení jejich použití,
   • už osobní údaje nepotřebujeme k účelům zpracování, ale vy je potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků,
   • vznesete námitku proti zpracování a ještě nebylo ověřeno, jestli vaše oprávněné důvody převažují nad našimi.

  1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
   1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU V KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ
    Pokud se osobní údaje zpracovávají ve veřejném zájmu nebo na základě posouzení zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. V případě námitky se vaše osobní údaje dále nezpracovávají, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud vaše osobní údaje neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Tato námitka nemá vliv na oprávněnost zpracování, které probíhalo před námitkou.

   1. NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY MARKETINGU
    Pokud se vaše osobní údaje využívají k marketingu, můžete proti tomuto způsobu zpracování kdykoli vznést námitku. Vaše osobní údaje přestaneme k těmto účelům zpracovávat.

    Námitka nemá stanovenou konkrétní formu, ale musí mít tohoto adresáta:
    Groz-Beckert Kommanditgesellschaft
    Data Protection Officer
    Parkweg 2
    72458 Albstadt
    data.protection@groz-beckert.com

  1. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
   Máte právo na vyžádání získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v přenositelném a strojově čitelném formátu.

  1. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU (ČL. 77 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
   Vždy se snažíme vaše žádosti a nároky vyřídit co nejrychleji, abychom respektovali vaše práva. V závislosti na počtu žádostí se ale může stát, že se vám ozveme až po 30 dnech. Pokud uplyne delší doba, co nejdříve vás budeme informovat o příčinách zpoždění a dohodneme s vámi další postup.

   V některých případech vás ale nesmíme nebo nemůžeme informovat. Pokud to právní předpisy umožňují, sdělíme vám důvod neposkytnutí informace.

   Pokud s našimi odpověďmi a reakcemi nejste spokojeni nebo se domníváte, že porušujeme právo ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo příslušnému dozorovému úřadu. Pro nás je příslušný tento dozorový úřad:

   Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Zemský pověřenec Bádenska-Württemberska pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím)
   Königstraße 10 a
   70173 Stuttgart
   Phone: +49 711 615541-0
   Fax: +49 711 615541-15

 1. VERZE
  Toto je verze prohlášení o ochraně osobních údajů z února 2018. Zaregistrovaní zákazníci budou o změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informováni. Dřívější verze prohlášení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webu nebo u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.